Til forældrene

Vi vil gerne have at forældrene

Husker at sige goddag og farvel

Husk, at sige goddag og farvel til den voksne, der passer dit barn, så vi ved når dit barn er kommet, eller er blevet hentet. Giv hende eller ham tid til at afslutte igangværende lege når du henter dit barn. Forældrene har ansvaret for at barnet får ryddet op, inden I går hjem, og du må hellere end gerne hjælpe.

Tager sig tid

Sæt dig ned engang imellem, få en kop kaffe eller te, og se hvad der foregår i børnehaven og få en snak med de andre forældre eller os. Når der sker noget vigtigt i jeres liv, så fortæl os det. Når I ønsker det, eller vi inviterer til en snak om jeres barn, vil vi gerne have deltagelse af de voksne, der har med barnet at gøre.

Kommer og får en snak

Er der noget, I undrer jer over, så tag en snak med personalet om det.

Rydder op i tøj og ting

Personalet gør, hvad de kan for at lære børnene at holde styr på tøj og ting, men I forældre har en vigtig rolle, når tingene skal findes rundt omkring, før I kan komme hjem. Vi vil gerne have at I rydder op ved jeres egen garderobe, dagligt.

Deltager i Lynghoveds arrangementer

Vi vil gerne have, at I deltager så meget som muligt i Børnegården Lynghoveds arrangementer. Vi vil ligeledes gerne have at I begge deltager, når vi har en samtale om jeres barn .Vi finder dette  vigtigt, for den efterfølgende dialog vi kan have i dagligdagen om jeres barn. 

Vigtige obs..

Når jeres barn starter og løbende i jeres barns opvækst vil vi gerne at I gentagende gang gør jeres barn opmærksom på,  at det ikke må gå ud gennem lågen uden jer. Vi vil også gerne have at I standser  bilens motor, når du afleverer og henter dit barn.