Ny i Lynghoved?

Familen og børnehaven

I Lynghoved inddrages hele familien, i den tid barnet er i institutionen, eksempelvis ved det fælles morgenbord hver morgen, fælles forældre arrangementer, i arbejdet omkring institutionens vedligeholdelse og omkring barnets trivsel. Vi bestræber os på at bevarer den gode stemning og at vi forbliver et sted som børn og forældre tænker tilbage på med et smil. Ifølge Loris  Malaguzzi, som er grundlæggeren af Reggio Emilia pædagogik, er der kun tale om en ordentlig pædagogik i en institution, hvis den hænger sammen med familien og familiens forhold. Citat fra forældre,” Man kan som forældre opleve, at komme til forældremøde og blive spurgt meget til familien, frem for at pædagogerne fortæller om deres billede af dit barn”. Pædagogerne kan nemlig ikke planlægge det pædagogiske arbejde ordentligt, uden at få jeres oplysninger om dit barns start på livet. Vi gør også meget ud af at informerer forældrene  ved hjælp af plancher, med billeder og med fortællinger om de ting, der foregår i dagligdagen.

Verden bliver større.

Det nye barn kommer til en meget større verden, hvor det skal forholde sig til flere voksne og langt flere børn, end det har været vant til. 

I vuggestuen gør vi, alt hvad vi kan for at imødekomme dit barns behov, for at skabe en tryg og god start til livet udenfor hjemmet. For at skabe bedst mulig overgang mellem hjem og institution medbringer I blandt andet kendt sengetøj og sovedyr. Vi derimod, luner gerne maden og forsøger at opfylde særlige rytmer, som er vigtige for barnet – osv.

Når barnet kommer i børnehave er det  feks. godt, hvis dit barn selv at  kunne tage tøj og sko på, finde sin mad, gå på toilet og så videre. Pludselig er tasken ikke pakket, når man henter sit barn. Og hvad er nu det rigtige tøj til årstiden og i hvor mange eksemplarer? For slet ikke at tale om madpakken.

Også forandring for forældrene

Forældrene skal vænnes til at ikke alle ansatte i børnehaven, hele tiden ved, hvor netop deres barn befinder sig, og hvad det laver. Man skal lære at give mere slip på sit barn. Børnene er oftest parate, – men er vi?  Snak med personalet og andre forældre om bekymringer, usikkerhed og tvivlsspørgsmål. De er sjældent enestående for den enkelte familie.