Pædagogik

Tendenser

Når vi ser på nutid og fremtid er der nogle tendenser, der går igen. De tendenser vi ser, går på en mangfoldig verden fuld af muligheder. Så mange muligheder, at det bliver vigtigt at vælge til – vel vidende, at meget derved vælges fra. Det bliver mere og mere påkrævet at kunne omstille sig og at være menneske i et samfund, hvor vi ikke kender morgendagen. Et samfund hvor det ikke er entydigt, hvad der er rigtigt og forkert i al almindelighed, men hvor det bliver mere situationsbestemt og relationsbestemt, hvad der vil være den bedste løsning/handling på et givet tidspunkt. Da vi lever i en kompleks verden skal vi derfor bruge vores værdier og menneskesyn som pejlemærker i opdragelsen af børnene.

Børnegården Lynghoveds pædagogik og inspiration fra Reggio Emilia.

Reggio Emilia er et område i Italien, hvor man efter 2. verdens krig, udviklede nogle spændende tanker om børns udvikling. Tanker om hvordan institutionerne kunne deltage i dannelsen af bidragende, demokratiske og reflekterende børn. Vi mener, de tanker er spændende og inspirerende for os også i dag.

Vi har derfor ladet os inspirere af tænkningen fra Italien og tilpasset dele af den italienske pædagogik til vores danske normer. Denne pædagogik danner derfor baggrund for nogle af de grundlæggende måder, som vi i børnegården Lynghoved arbejder på. Her forsøger vi at beskrive, på hvilke områder vores dagligdag og praksis er inspireret af Reggio Emilia.

Børn skal være omgivet af muligheder og omgivelserne må gerne inspirere.

En af tingene som vi har tilfælles med Reggio Emilia er, at vi ikke blot mener børn skal ”passes” i en institution, men at vi må arbejde målbevidst pædagogisk.

Et eksempel på det er, at der er fokus på gode lege- og læringsmuligheder for børnene. I Reggio Emilia taler man om rummet som ”den tredje pædagog”. Det betyder at man lægger stor vægt på at rummene er indrettet så børnene lærer af at være i dem og lege i dem.

Et eksempel herpå er Lynghoveds indretning, hvor der findes små rum med særlige funktioner både i børnehaven og i vuggestuen. Ønsker dit barn at konstruere, er der træklodser, opdelt i kurve afhængig af de forskellige former, bag køkkenet.

Vi har også et bilhjørne med veje på gulvet, et skolehjørne med skolepult, tavle, skoletasker, bogstaver og tal samt har blandt andet et duplohjørne, et bondegårdsbord, et køkken og et bilrum med et interaktivt gulv i Lillelyng. Desuden har vi i begge huse et tegne/ konstruktionssted med forskellige genbrugsmaterialer og  papir, farveblyanter, saks og lim.

Der findes mange andre eksempler på indretning af legemiljøer. Vi tænker rummene som foranderlige, og er hele tiden undersøgende på hvad børnene pt. er optaget af og hvilken læring de er i gang med.

Alle børn har ret til at være nysgerrige.

Vi ønsker at gøre plads til børns nysgerrighed i vores institution. Derfor kommer vi ikke altid med de ”korrekte” svar, men lader børnene udforske og udvikle sig i vores rammer.

At være nysgerrige og eksperimenterende sammen – børnene imellem og børnene sammen med den voksne – giver specielle muligheder for læring og udvikling. Vi oplever stort engagement og motivation hos børnene, når det lykkedes os at ”fange” hvad de er optaget af, og i processen hele tiden at afstemme børnenes tanker og idéer, læringen, hvad der er muligt og vores rolle. Enten må den voksne være den der går bagved og guider lidt, den der går ved siden af og stiller velovervejede spørgsmål, sætter rammer og vejleder eller være den går foran og viser vejen.

Links

Regio Emilia
Leksikon.org
Wikipedia (engelsk)