Bestyrelse og aktivitetsudvalgene

Fællesbestyrelsen fra Lynghoved

Laura Thellufsen, mobil 22209472 – Mor til Beate og Arthur ( Blåbær og Tyttebærstuen).

Anna Louise Ravn Braad, mobil 23704876 – Mor til Anton (Tyttebærstuen)

Majbritt Andersen – Pædagog.

Aktivitetsudvalgene på stuerne.

 

Brombær:

Martin (Far til Albert) martin.maersk@gmail.com

Heidi (Mor til Lærke) schackheidi@hotmail.com

Lene (Mor til Frederik) lene goegsig@hotmail.com

Rikke (Mor til Alberte) rikkemrisager@gmail.com

 

Tyttebær:

Marie (Mor til Vera) marierande@hotmail.com

Line ( Mor til Lærke) eniltv@gmail.com

Janne (Mor til Bastian) jannedamgaard@hotmail.com

Laura (Mor til Vika)  laura010784@hotmail.com

 

Blåbær:

Laura (Mor til Arthur)  lauratranum@gmail.com

Lisbet (Mor til Maya) lpotri@hotmail.com

Stine (Mor til Johanne) stinephilipp81@gmail.com

Trine (Mor til Anna H.) trinehaurits@gmail.com

 

Forældre holder pause på arbejdsdagen.

Vi løfter i flok.