Syge børn – Vejledning

Forældrevejledning om Syge børn i Dagpleje og Daginstitution

Følgende tekst omfatter al tekst i en folder udarbejdet af sundhedsplejerskerne og personalet i Dagplejen og Daginstitutionerne i Skanderborg Kommune. Folderen er gennemlæst og godkendt af lægerne i Skanderborg Kommune.

Når et lille barn bliver sygt opstår der ofte tvivl om det må komme i institution imens. I de næste afsnit skulle der gerne være svar på en del af de spørgsmål der melder sig.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens folder »Smitsomme sygdomme hos børn og unge« (PDF).

Ved udformning af bestemmelser om forholdsregler mod smitsomme syg domme i institutioner og dagpleje er der følgende regler:

  • Alle kommunens pasningstilbud omfatter »Raske børn«. Syge børn, der kræver behandling eller specielle hensyn skal passes hjemme. Fremmødet i institution og dagpleje må ikke gøres afhængig af, om barnet er i behandling eller ej.
  • Det vil altid være: »Barnets almene tilstand« samt om det er »hygiejnisk forsvarligt«, at barnet passes sammen med andre børn.
Udgivet af Skanderborg Kommune
Social- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeafdelingen
Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

syge børn

Hvem afgør, hvornår barnet er sygt?

Barnet er raskt, når det kan klare at være i institution og dagpleje blandt andre børn. Barnet skal kunne fungere i de aktiviteter, der er planlagt til den enkelte dag ude og inde.

Hvornår er barnet sygt?

Barnet er sygt, når det ikke opfylder kravene om det “raske barn”. Eksempler: stærk forkølelse – mave- onde – øjenbetændelse – børnesår.

Hvem afgør, hvornår barnet er sygt?

I tilfælde af, at institutionen eller dagplejen er i tvivl om, hvorvidt et barn frembyder smittefare, skal barnets læge spørges. Det vil altid være lægen, der afgør, om et barn skal i behandling for en lidelse eller ej.

Vigtigt

Lægen kan godt meddele forældre, at deres barn må komme i institution eller dagpleje.
Men det er institutionens eller dagplejens personale, der af hensyn til de andre børn, afgør om barnet kan modtages.

Syge børn må ikke modtages

Hovedreglen er, at syge børn ikke må modtages i institution / dagpleje. Bliver et barn syg i løbet af dagen, vil forældrene blive kontaktet, så barnet kan blive afhentet. Af hensyn til andre familier er det meget vigtigt, at institutionen eller dagplejen orienteres om smitsomme sygdomme.

Medicin

Personalet i institution/ dagpleje er ikke forpligtet til at indgå i en medicinsk behandling af et barn. Hvis personalet indgår i en medicinsk behandling, skal medicinen på den originale emballage være lydende på barnets navn -og medicinens art og ordinerede dosis være oplyst. Ved feberkramper skal der ligeledes foreligge en skriftlig instruktion for medicingivningen.

Hygiejne

Det er vigtigt, at smittevejene brydes ved hyppig håndvask hos både børn og voksne. Ligeledes er det vigtigt med udluftning og frisk luft for dermed også at bryde smittevejene. (Der henvises til folder om smitsom diarre, som findes i alle institutioner og dagplejehjem.)